.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Nastavení štítku

Ušetřete čas a snižte počet chyb nastavením výchozího vodorovného a svislého nastavení tisku při použití konkrétního materiálu na štítky na konkrétní tiskárně. Pomocí aplikace Nastavení štítku můžete také definovat vlastní materiál na štítky pro použití s aplikací Brady Workstation, podobně jako u funkce „Vlastní části“ v aplikaci LabelMark.

  • Import a export vlastních definic částí, včetně vlastních částí z aplikace LabelMark
  • Definice tisknutelných a netisknutelných oblastí v štítku
  • Nastavení vodorovného a svislého nastavení tisku u konkrétního materiálu v tiskárně
Nebyly přidány žádné položky