.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Nastavení štítku

Ušetřete čas a snižte počet chyb nastavením výchozího vodorovného a svislého nastavení tisku při použití konkrétního materiálu na štítky na konkrétní tiskárně. Pomocí aplikace Nastavení štítku můžete také definovat vlastní materiál na štítky pro použití s aplikací Brady Workstation, podobně jako u funkce „Vlastní části“ v aplikaci LabelMark.

  • Import a export vlastních definic částí, včetně vlastních částí z aplikace LabelMark
  • Definice tisknutelných a netisknutelných oblastí v štítku
  • Nastavení vodorovného a svislého nastavení tisku u konkrétního materiálu v tiskárně
Poznámky k vydání
  • Supports Wraptor A6200 printer.
  • Printer and part pairing: Add the same label supply more than once to associate it with multiple printers, providing different offsets and ranking which printer to use first.
Zpět na začátek
Nebyly přidány žádné položky