PRODUKTOVÝ

PRŮVODCE

Požadavky na systém: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor s rychlostí alespoň 1.5 GHz, minimálně 4 GB paměti RAM (doporučeno 8 GB), Windows 7, 8, 8.1 nebo 10, minimálně 500 MB místa na disku a navíc 30 MB na každou nainstalovanou aplikaci.

Začněte si budovat vlastní sady Brady Workstation

Zvolte svou hlavní potřebu vytváření štítků a identifikace

Označujte chemikálie, potrubí, elektrické prvky, zámky/uzávěry, skříňky první pomocí, biologické riziko, nástroje osobní ochrany a další prvky.

Identifikujte zařízení, produkty, inventář, součástky, vodiče, kabely, svorkovnice, propojovací panely a další.

Vytvářejte jednoduché štítky, které můžete tisknout na tiskárně Brady.

Ve své laboratoři můžete snadno identifikovat lékovky, zkumavky, snímky, laboratorní sklo a mnoho dalšího.

Integrujte externí data s šablonami štítků a automaticky je tiskněte.

Zjednodušte postup výroby etiket pomocí skeneru čárových kódů, jehož pomocí zadáte data do šablon vlastních etiket.

Standardizujte tisk štítků a snižte počet chyb používáním vlastních šablon pro snadné vyplňování údajů a tisk.

Tiskněte postupy, štítky uzamčení a etikety zdrojů energie pro údržbu zařízení.

Jasně označujte nebezpečné chemikálie globálně harmonizovaným obsahem etiket, signálními slovy a piktogramy.

Můžete používat všechny stávající soubory LabelMark, ale s více funkcemi návrhu, snazším nastavením tisku a další podporou.