.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

LabelMark 4-konverteringsprogram

Har du LabelMark 4-filer? LabelMark 4-konverteringsprogrammet gjør nettopp det - det konverterer filer for å bruke dem i Brady Workstation. En enkel fil kan konverteres eller alle filer i en enkel mappe kan konverteres samtidig. (Du trenger ikke dette programmet til filer fra LabelMark 5 eller 6 fordi disse filene kan åpnes direkte i Spesialdesigner, Spesialdesigner Pro eller Tekstetiketter uten å måtte konverteres).

  • Kan brukes sammen med LabelMark 4-filer og maler
  • Konverter grupper med filer samtidig for å spare tid
  • Trenges ikke ved LabelMark 5- eller LabelMark 6-filer
Ingen elementer lagt til