Vi anbefaler

Automasjonssuite

1.9.0.1

Start automatisk opprettelse og utskrift av etiketter for å spare tid og redusere feil.

Inkluderer følgende apper

Lag og redigere komplette skreddersydde etiketter.

Spesialdesigner

Lag maler med låste eller redigerbare elementer for å for lage konsistente etiketter.

Malredigeringsprogram

Lett automatisk utskrift av etiketter for å spare tid og redusere inntastingsfeil.

Dataautomatisering


Vi vil kanskje også ha

Sikkerhets- og anleggsidentifikasjonssuite - Nord-/Sør-Amerika

1.9.0.3

Skreddersy og lag sikkerhets- og anleggsskilt og -etiketter

Inkluderer følgende apper

Lag og redigere komplette skreddersydde etiketter.

Spesialdesigner

Lett å lage etiketter basert på numeriske eller alfanumeriske sekvenser.

Sekvens

Lett å importere Excel-data rett på etikettene.

Excel-import

Lag pilbåndetiketter med forhåndsdefinerte maler for å vise retningen på rørstrømmen.

Pilbånd

Lag sikkerhets- og anleggskilt på noen minutter med forhåndsdefinerte maler og layouter.

Ekspresskilt

Lett å lage rørmerker som er i samsvar med ANSI/AMSE ved bruk av forhåndsdefinerte maler.

Rørmerke (USA)

Lag lysbueetiketter som er i samsvar med NFPA, med noen få klikk.

Lysbue

Raskt å lage etiketter ved å fylle inn en mal og skrive ut.

Utskriftspartner

Lett å importere data fra kilder utenom Excel på etikettene.

Avansert import

Lag maler med låste eller redigerbare elementer for å for lage konsistente etiketter.

Malredigeringsprogram

Opprett uavhengige eller kompleks sekvenser for å lage etiketter.

Avansert sekvens

Design og skriv ut etiketter for målere, gradientskalaer og mer for å støtte visuelle tiltak på arbeidsplassen.

Visuelle design

Produkt- og ledningsidentifikasjonssuite

1.9.0.3

Det er lett og effektivt å lage etiketter til produkt- og ledningsidentifikasjon.

Inkluderer følgende apper

Lag og redigere komplette skreddersydde etiketter.

Spesialdesigner

Lett å lage etiketter basert på numeriske eller alfanumeriske sekvenser.

Sekvens

Lett å importere Excel-data rett på etikettene.

Excel-import

Raskt å lage etiketter ved å fylle inn en mal og skrive ut.

Utskriftspartner

Lett å importere data fra kilder utenom Excel på etikettene.

Avansert import

Lag maler med låste eller redigerbare elementer for å for lage konsistente etiketter.

Malredigeringsprogram

Opprett uavhengige eller kompleks sekvenser for å lage etiketter.

Avansert sekvens

Lett å designe lednings- og kabeletiketter med kun tekst.

Tekstetiketter

Sveip tekstelementer horisontalt eller vertikalt automatisk for DataCom-merking.

Vipp

Lett å lage tyverimerker eller tyverimerker med posisjon etter behov.

Tyverimerking

Nå kan du raskt merke rekkeklemmer og tilhørende ledninger.

Rekkeklemme

Identifiser patchepanelporter og tilhørende kabler på en rask måte.

Patchepanel

Ingen elementer lagt til