Trer i kraft: 31.07.2019

Slutt på levetid for programvarene LabelMark® og MarkWare®

Som din pålitelige leverandør av komplette identifikasjonsløsninger, forplikter Brady seg til å kontinuerlig tilby innovative produkter som forbedrer og effektiviserer forretningsprosessene. For å gjøre dette avvikler Brady med jevne mellomrom eldre produkter, slik at vi kan fokusere på dem som best oppfyller og støtter dine skiftende behov. Derfor vil Brady avslutte salg av og støtte for programvarene LabelMark og MarkWare i henhold til datoene som er oppført nedenfor:

onsdag 31. juli 2019
  • Salg av MarkWare avsluttes
  • Teknisk støtte for LabelMark 3/4/5 avsluttes
tirsdag 31. desember 2019
  • Salg av LabelMark 6 avsluttes
fredag 31. desember 2021
  • Teknisk støtte for MarkWare avsluttes
  • Teknisk støtte for LabelMark 6 avsluttes
Hva betyr det når teknisk støtte avsluttes?
Teknisk støtte avsluttes på datoene som vises for de angitte programvareproduktene.
  • LabelMark 1-5 --> 31. juli 2019
  • LabelMark 6 --> 31. desember 2021
  • MarkWare --> 31. desember 2021

Når støtten avsluttes, vil du ikke lenger få hjelp til programvarerelaterte problemer via telefon eller e-post fra Bradys tekniske støtte. Du kan imidlertid fortsatt få støtte for alle andre Brady-produkter, med mindre annet er nevnt.

Nye skriverdeler gjøres tilgjengelige i LabelMark og MarkWare frem til sluttdato for støtte for enten skriveren eller programvaren.