PRZEWODNIK

PRODUKTOWY

Wymagania systemowe: Procesor 1.5 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), co najmniej 4 GB pamięci RAM (zalecane 8 GB), system Windows 7, 8, 8.1 lub 10, co najmniej 500 MB miejsca na dysku plus 30 MB na każdą zainstalowaną aplikację.

Zacznij budowę stacji roboczej Brady Workstation

Określ swoje główne potrzeby w zakresie etykietowania lub identyfikacji

Możesz korzystać ze wszystkich dotychczasowych plików programu LabelMark, a ponadto z większej liczby funkcji projektowania, łatwiejszej konfiguracji drukarki i szerszego zakresu pomocy technicznej na bieżąco.

Elementy systemów elektrycznych, informatycznych i telekomunikacyjnych możesz identyfikować przy użyciu etykiet do przewodów, paneli, bloków połączeniowych itp.

Umożliwiają identyfikację substancji chemicznych, rur, instalacji elektrycznych, maszyn, procedur odcinania zasilania i zabezpieczania maszyn w trakcie remontów, materiałów pierwszej pomocy, zagrożeń biologicznych, środków ochrony osobistej itp.

Etykiety do oznaczeń markowych i specyfikacji umożliwiają monitorowanie sprzętu i innych środków trwałych oraz ochronę produktów.

Zintegruj zewnętrzne dane z szablonami etykiet i drukuj je automatycznie.

Ustandaryzuj drukowanie etykiet i zmniejsz liczbę błędów, stosując własne szablony, do których wystarczy wprowadzić informacje, a następnie je wydrukować.

Twórz podstawowe etykiety, które możesz drukować na drukarce Brady.

Upraszczaj schematy pracy dotyczące etykiet produkcyjnych, korzystając ze skanera kodów kreskowych do wypełniania danymi wzorów własnych etykiet niestandardowych.

Identyfikacja i śledzenie w ruchu składników majątku lub wyposażenia z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej wzorów etykiet lub własnych, niepowtarzalnych projektów etykiet.

Prosta identyfikacja probówek, rurek, szkiełek, artykułów szklanych i innych elementów w laboratorium.