Etykiety i znaki bezpieczeństwa

Wybierz rodzaj potrzebnych etykiet.

Etykiety i znaki bezpieczeństwa

Zwiększ poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy dzięki oznakowaniu zgodnemu z normami ANSI, OSHA i ISO drukowanemu bezpośrednio z drukarki Brady.

Oznaczenia i taśma ze strzałkami do rur

Zgodne z regionalnymi przepisami oznaczenia wskazują zawartość rur oraz kierunek jej przepływu.

Łuk elektryczny

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników i zapobiegaj urazom dzięki etykietom zgodnym z normą NFPA 70e ostrzegającym przed łukiem elektrycznym i porażeniem prądem oraz informującym o środkach ochrony.


Inne

GHS

Wyraźnie oznaczaj niebezpieczne substancje chemiczne przy użyciu etykiet z globalnie zharmonizowaną zawartością, hasłami ostrzegawczymi i piktogramami.

Procedury odcinania zasilania i zabezpieczania maszyn w trakcie remontów

Zadbaj o bezpieczeństwo operatorów i innych pracowników podczas odcinania zasilania i remontu maszyn dzięki wizualnej identyfikacji i standardowym procedurom odcinania źródeł energii podczas serwisu lub eksploatacji sprzętu.