Potrzebujesz także etykiet do identyfikacji przewodów?

Etykiety do przewodów i składników systemów

Elementy systemów elektrycznych, informatycznych i telekomunikacyjnych możesz identyfikować przy użyciu etykiet do przewodów, paneli, bloków połączeniowych itp.