.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Leidingmerker (CLP)

Wanneer uw leidingmerkers aan de Europese CLP-normen inzake leidingmarkering moeten voldoen, is de app "Leidingmarkering (CLP)" de oplossing voor u. Met behulp van vooraf gedefinieerde sjablonen en lay-outs kunt u leidingmerkers creëren die u nodig hebt om aan de specifieke eisen voor uw land te voldoen.

  • Definieert tekst en achtergrondkleur conform de Europese normen.
  • Omvat de meest courante chemicaliën en de bijbehorende classificatiegegevens.
  • Biedt optionele pijlen om de stroomrichting aan te geven.
Geen artikelen toegevoegd