.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Aplikacja Print Partner

Aplikacja Print Partner oszczędza czas, zmniejsza liczbę błędów i zapewnia spójność etykiet. Nieedytowalne pola chronią układy i informacje etykiet, a użytkownicy mogą łatwo wprowadzać dane w polach zmiennych i drukować etykiety. Ta aplikacja działa z szablonami oprogramowania Brady Workstation i LabelMark.

  • Obsługa szablonów oprogramowania Brady Workstation i LabelMark
  • Redukcja liczby błędów dzięki ograniczonym opcjom wprowadzania danych
  • Importowanie danych i generowanie sekwencji przy użyciu dowolnych rozszerzeń do obsługi importu i sekwencji
  • Zawiera: Sekwencje, Importowanie plików Excel
Nie dodano żadnych elementów