.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Konwerter plików programu LabelMark 4

Czy masz pliki z programu LabelMark 4? Konwerter plików programu LabelMark 4 działa zgodnie ze swoją nazwą — konwertuje pliki do użytku z oprogramowaniem Brady Workstation. Możesz przekonwertować jeden plik lub wszystkie pliki z jednego folderu naraz. (To narzędzie NIE jest potrzebne w przypadku plików z programu LabelMark 5 lub 6, ponieważ pliki te można otwierać bezpośrednio w aplikacjach Edytor znaków, Edytor znaków Pro oraz Text Labels bez potrzeby konwertowania).

  • Obsługa plików i szablonów z programu LabelMark 4
  • Jednoczesna konwersja grup plików w celu zaoszczędzenia czasu
  • Aplikacja niewymagana do obsługi plików z programów LabelMark 5 ani LabelMark 6
Nie dodano żadnych elementów