.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Flip Flop

Przy użyciu modułu dodatkowego Flip Flop można automatycznie zamieniać układ elementów tekstowych w orientacji poziomej i pionowej. Szczególnie przydaje się to do zastosowań związanych z transmisją danych, w których trzeba tylko zmienić kolejność danych. Moduł ten działa z aplikacjami Edytor znaków, Edytor znaków Lite oraz Text Labels.

  • Przerzucanie całego lub tylko wybranego tekstu na etykiecie
  • Usuwanie lub zachowywanie odstępów po usunięciu znaku przerzucania
  • Obsługa aplikacji Edytor znaków, Edytor znaków Lite i Text Labels
Nie dodano żadnych elementów