.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Ustawienia etykiety

Kiedy używasz określonych materiałów do druku etykiet z określoną drukarką, możesz zaoszczędzić czas i uniknąć błędów, ustawiając domyślną korekcję ustawień druku w orientacji poziomej i pionowej. Aplikacja Ustawienia etykiety umożliwia także definiowanie niestandardowych materiałów do druku etykiet do użytku z oprogramowaniem Brady Workstation, podobnie jak funkcja „Części niestandardowe” w oprogramowaniu LabelMark.

  • Importowanie i eksportowanie definicji części niestandardowych, w tym z oprogramowania LabelMark
  • Definiowanie stref do zadruku i nie do zadruku na etykiecie
  • Korygowanie ustawień druku w orientacji poziomej i pionowej w odniesieniu do określonych części używanych w drukarce
Informacje o wydaniu
  • Supports new M410, M510, and BradyJet J7300 printers.
  • A custom label supply did not appear in the label list for the BP-PR 600 Plus printer.
Powrót do góry
Nie dodano żadnych elementów