.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Skanuj i drukuj

Przy użyciu funkcji Skanuj i drukuj można usprawnić schematy pracy etykietowania produkcyjnego. Do wyboru są trzy różne tryby zaspokajające potrzeby związane z etykietowaniem produkcyjnym: z wykorzystaniem skanera, wprowadzania z klawiatury lub niestandardowego skryptu.

  • Umożliwia korzystanie z prostych schematów pracy, w których każde skanowanie wypełnia pojedyncze pole danych etykiety
  • Zawiera opcję skanowania nazwy pliku CSV, który zawiera dane do etykiet
  • Umożliwia korzystanie w schematach pracy z niestandardowych skryptów do zaawansowanego sterowania procesem etykietowania
  • Umożliwia konfigurację dowolnej liczby schematów pracy
Nie dodano żadnych elementów