.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

CLP (GHS)​

Tworzenie etykiet dotyczących substancji chemicznych, zgodnych z europejskim rozporządzeniem CLP, jest teraz prostsze. Wystarczy wprowadzić dane z kart charakterystyki substancji chemicznej (SDS) raz, a następnie tworzyć i drukować etykiety CLP w dowolnej chwili. Potrzebujesz etykiet dwujęzycznych? Możesz je także utworzyć w tej aplikacji.

  • Szybko dodawaj i zapisuj dane dotyczące każdej substancji używanej w zakładzie, korzystając z jednego pliku Excel
  • Wprowadzaj informacje o substancjach w wielu językach, aby drukować etykiety o dowolnym rozmiarze
  • Sprawdzaj, czy wszystkie wymagane dane chemiczne są zawarte w etykiecie we wszystkich językach
Nie dodano żadnych elementów