.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Etykiety do rur (CLP)

Jeżeli oznakowanie rur musi być zgodne z europejskimi wymaganiami ujętymi w rozporządzeniu CLP, rozwiązaniem jest aplikacja Etykiety do rur (CLP). Przy użyciu gotowych szablonów i układów w tej aplikacji możesz tworzyć etykiety do rur dostosowane do określonych wymagań obowiązujących w Twoim kraju.

  • Definiowanie koloru tekstu i tła zgodnie z europejskimi normami
  • Dostępność danych typowych substancji chemicznych i ich klasyfikacji
  • Opcjonalne strzałki wskazujące kierunek przepływu
Nie dodano żadnych elementów