.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Sekwencje

Dzięki modułowi dodatkowemu Sekwencje można utworzyć oddzielną etykietę dla każdej wartości w sekwencji lub liczniku. Można tworzyć złożone sekwencje z wieloma elementami, które są powiększane niezależnie lub po zakończeniu innego elementu. Moduł ten można również wykorzystać na potrzeby liczników, które zachowują ostatnią wydrukowaną wartość, dzięki czemu kolejne zadanie drukowania rozpoczyna się od następnej dostępnej wartości.

  • Obsługuje sekwencje oraz liczniki alfanumeryczne i numeryczne, a także sekwencje szesnastkowe, ósemkowe, binarne i niestandardowe.
  • Może uwzględniać elementy niezależne i zależne
  • Liczniki zachowują ostateczną wydrukowaną wartość na potrzeby następnego zadania drukowania
Nie dodano żadnych elementów