.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Importowanie plików Excel

Moduł dodatkowy Importowanie plików Excel umożliwia importowanie danych z plików Excel do etykiet i tworzenie osobnych etykiet do każdego wiersza w arkuszu kalkulacyjnym. Moduł ten obsługuje formaty .xls oraz .xlsx i działa z aplikacjami Edytor znaków, Edytor znaków Lite, Text Labels oraz Print Partner.

  • Klikanie i przeciąganie kolumn z danymi na etykietę
  • Podgląd zaimportowanych danych i etykiet na tym samym ekranie
  • Stosowanie formatowania tekstu do wszystkich zaimportowanych danych jednocześnie
Nie dodano żadnych elementów