Pakiet aplikacji Print Partner

Pakiet aplikacji Print Partner zawiera wszystko, czego potrzebujesz do wypełniania szablonów i wydruku etykiet, w tym funkcje importowania danych z szeregu obsługiwanych źródeł i automatycznego generowania sekwencji danych do etykiet.

Obejmuje:

Dodatkowe funkcje do etykiet niestandardowych

Sekwencje

Sekwencje

Twórz etykiety w oparciu o proste lub złożone liczniki lub sekwencje.

Importowanie plików Excel

Importowanie plików Excel

Łatwy import danych z plików programu Excel bezpośrednio do etykiet.

Importowanie zaawansowane

Importowanie zaawansowane

Łatwy import danych do etykiet ze źródeł innych niż pliki programu Excel.

Etykiety niestandardowe

Aplikacja Print Partner

Aplikacja Print Partner

Szybkie tworzenie etykiet przez wypełnienie szablonu i drukowanie.

Nie dodano żadnych elementów