PRZEWODNIK

PRODUKTOWY

Wymagania systemowe: Procesor 1.5 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), co najmniej 8 GB pamięci RAM, system Windows 8, 8.1, 10 lub 11, co najmniej 500 MB miejsca na dysku plus 30 MB na każdą zainstalowaną aplikację.

Zacznij budowę stacji roboczej Brady Workstation

Określ swoje główne potrzeby w zakresie etykietowania lub identyfikacji

Umożliwiają identyfikację substancji chemicznych, rur, instalacji elektrycznych, maszyn, procedur odcinania zasilania i zabezpieczania maszyn w trakcie remontów, materiałów pierwszej pomocy, zagrożeń biologicznych, środków ochrony osobistej itp.

Sprawdź urządzenia, produkty, zasoby, elementy, przewody, kable, kostki przyłączeniowe, panele krosownicze i inne.

Twórz podstawowe etykiety, które możesz drukować na drukarce Brady.

Prosta identyfikacja probówek, rurek, szkiełek, artykułów szklanych i innych elementów w laboratorium.

Zintegruj zewnętrzne dane z szablonami etykiet i drukuj je automatycznie.

Upraszczaj schematy pracy dotyczące etykiet produkcyjnych, korzystając ze skanera kodów kreskowych do wypełniania danymi wzorów własnych etykiet niestandardowych.

Ustandaryzuj drukowanie etykiet i zmniejsz liczbę błędów, stosując własne szablony, do których wystarczy wprowadzić informacje, a następnie je wydrukować.

Wydrukuj procedury, etykiety blokady/wyłączenia oraz źródeł energii na potrzeby konserwacji.

Wyraźnie oznaczaj niebezpieczne substancje chemiczne przy użyciu etykiet z globalnie zharmonizowaną zawartością, hasłami ostrzegawczymi i piktogramami.

Możesz korzystać ze wszystkich dotychczasowych plików programu LabelMark, a ponadto z większej liczby funkcji projektowania, łatwiejszej konfiguracji drukarki i szerszego zakresu pomocy technicznej na bieżąco.