Brady Workstation přináší revoluci do vytváření a tisku štítků a nápisů, protože si můžete vybrat potřebné nástroje, které jsou jednoduché a účinné.

Požadavky na systém: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor s rychlostí alespoň 1.5 GHz, minimálně 4 GB paměti RAM (doporučeno 8 GB), Windows 7, 8, 8.1 nebo 10, minimálně 500 MB místa na disku a navíc 30 MB na každou nainstalovanou aplikaci.

Začněte si budovat vlastní sady Brady Workstation

Zvolte svou hlavní potřebu vytváření štítků a identifikace

Můžete používat všechny stávající soubory LabelMark, ale s více funkcemi návrhu, snazším nastavením tisku a další podporou.

Označujte elektrické, datové a telekomunikační systémy štítky na kabely, panely, svorkové skříně a další prvky.

Označujte chemikálie, potrubí, elektrické prvky, zámky/uzávěry, skříňky první pomocí, biologické riziko, nástroje osobní ochrany a další prvky.

Sledujte zboží a vybavení nebo chraňte svůj produkt štítky se značkou a specifikací.

Integrujte externí data s šablonami štítků a automaticky je tiskněte.

Standardizujte tisk štítků a snižte počet chyb používáním vlastních šablon pro snadné vyplňování údajů a tisk.

Vytvářejte jednoduché štítky, které můžete tisknout na tiskárně Brady.

Zjednodušte postup výroby etiket pomocí skeneru čárových kódů, jehož pomocí zadáte data do šablon vlastních etiket.

Identifikujte a sledujte svůj inventář nebo vybavení pomocí předem definovaných šablon etiket nebo vlastního jedinečného provedení etiket.

Ve své laboratoři můžete snadno identifikovat lékovky, zkumavky, snímky, laboratorní sklo a mnoho dalšího.

Aktualizuje se, i když jste offline

Přidávejte další aplikace a získejte nejnovější verze z tohoto webu, kdykoliv chcete. Stačí použít jedno připojené zařízení ke stažení aplikací na disk USB nebo jiné přenosné médium. Potom je zkopírujete, na kolik pracovních stanic chcete. Licenční klíče je možné aktivovat dokonce po telefonu, bez nutnosti připojení k internetu.