Brady Workstation přináší revoluci do vytváření a tisku štítků a nápisů, protože si můžete vybrat potřebné nástroje, které jsou jednoduché a účinné.

Požadavky na systém: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor s rychlostí alespoň 1.5 GHz, minimálně 4 GB paměti RAM (doporučeno 8 GB), Windows 7, 8, 8.1 nebo 10, minimálně 500 MB místa na disku a navíc 30 MB na každou nainstalovanou aplikaci.

Začněte si budovat vlastní sady Brady Workstation

Zvolte svou hlavní potřebu vytváření štítků a identifikace

Označujte chemikálie, potrubí, elektrické prvky, zámky/uzávěry, skříňky první pomocí, biologické riziko, nástroje osobní ochrany a další prvky.

Identifikujte zařízení, produkty, inventář, součástky, vodiče, kabely, svorkovnice, propojovací panely a další.

Vytvářejte jednoduché štítky, které můžete tisknout na tiskárně Brady.

Ve své laboratoři můžete snadno identifikovat lékovky, zkumavky, snímky, laboratorní sklo a mnoho dalšího.

Integrujte externí data s šablonami štítků a automaticky je tiskněte.

Zjednodušte postup výroby etiket pomocí skeneru čárových kódů, jehož pomocí zadáte data do šablon vlastních etiket.

Standardizujte tisk štítků a snižte počet chyb používáním vlastních šablon pro snadné vyplňování údajů a tisk.

Tiskněte postupy, štítky uzamčení a etikety zdrojů energie pro údržbu zařízení.

Jasně označujte nebezpečné chemikálie globálně harmonizovaným obsahem etiket, signálními slovy a piktogramy.

Můžete používat všechny stávající soubory LabelMark, ale s více funkcemi návrhu, snazším nastavením tisku a další podporou.

Aktualizuje se, i když jste offline

Přidávejte další aplikace a získejte nejnovější verze z tohoto webu, kdykoliv chcete. Stačí použít jedno připojené zařízení ke stažení aplikací na disk USB nebo jiné přenosné médium. Potom je zkopírujete, na kolik pracovních stanic chcete. Licenční klíče je možné aktivovat dokonce po telefonu, bez nutnosti připojení k internetu.