.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Textové štítky

Když vám stačí pár řádků textu pro označení vedení nebo kabelu, aplikace Textové štítky představuje jednoduché, praktické řešení. Můžete snadno zadávat text a při tom se vám zobrazuje, kolik řádků textu se na štítek vejde. Pokud máte uložené soubory „řádkového režimu“ z aplikace LabelMark 5 a 6, tato aplikace podporuje jejich otevření, a to bez nutnosti konverze.

 • Vytvářejte a upravujte textové štítky
 • Funguje se všemi rozšířeními na import dat, vytváření sekvenčních štítků a úpravu šablon
 • Dokáže otevřít všechny soubory textového režimu LabelMark 5 a 6 – bez nutnosti importu!
 • Obsahuje: Sekvence, Import z aplikace Excel, Editor šablon
Poznámky k vydání
 • Na obrazovce pro tisk lze změnit tiskárnu.
 • Je možné aktualizovat seznam tiskáren, aby odrážel změny týkající se přesunutých, odebraných a přidaných tiskáren.
 • Podpora nové tiskárny BBP® 35(37).
 • Spořič spotřebního materiálu seskupuje štítky, a tím šetří pásku (u vícebarevných štítků) a skládá na sebe štítky tisknuté na stejnou pásku (podle velikosti štítků a materiálu štítků).
 • Seznam tiskáren obsahuje číslo portu každé tiskárny, aby bylo možné odlišit více tiskáren stejného modelu.
 • Při použití funkce Dávkový tisk lze odesílat neuložené soubory.
 • Vylepšená podpora pro tiskárny GlobalMark® Color & Cut, GlobalMark Multicolor, BBP® 31 a BBP 33.
 • Nabídka dodatečných funkcí zobrazuje nenainstalovaná rozšíření i v případě, že není k dispozici připojení k internetu.
 • Názvy aplikací a přípon byly v některých jazycích změněny za účelem dosažení lepší přehlednosti.
Zpět na začátek
Nebyly přidány žádné položky