.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Inventární štítky

Aplikace Inventární štítky vám usnadní identifikaci inventáře. Vyberte některé z běžně používaných rozvržení nebo si naimportujte vlastní, zadejte informace o inventáři a vše vytiskněte. Zadávání dat i tisk jsou jednoduché a šablony jsou chráněny před neúmyslnými změnami, takže dokážete standardizované a profesionálně vypadající inventární či lokační štítky vytvořit do pár minut.

  • Obsahuje širokou škálu přednastavených šablon Brady Workstation.
  • Volitelná integrace ve službě BradyConnect (je vyžadován účet BradyConnect).
  • Je kompatibilní s importem z aplikace Excel, sekvencemi, pokročilým importem a pokročilými rozšířeními sekvencí.
  • Obsahuje: Sekvence, Import z aplikace Excel.
Nebyly přidány žádné položky