.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Inventární štítky

Aplikace Inventární štítky vám usnadní identifikaci inventáře. Vyberte některé z běžně používaných rozvržení nebo si naimportujte vlastní, zadejte informace o inventáři a vše vytiskněte. Zadávání dat i tisk jsou jednoduché a šablony jsou chráněny před neúmyslnými změnami, takže dokážete standardizované a profesionálně vypadající inventární či lokační štítky vytvořit do pár minut.

  • Obsahuje širokou škálu přednastavených šablon Brady Workstation.
  • Volitelná integrace ve službě BradyConnect (je vyžadován účet BradyConnect).
  • Je kompatibilní s importem z aplikace Excel, sekvencemi, pokročilým importem a pokročilými rozšířeními sekvencí.
  • Obsahuje: Sekvence, Import z aplikace Excel.
Poznámky k vydání
  • Supports templates with human readable text that has been separated from its barcode.
  • When you open an extension (Advanced Import, Sequence, and so on) the software informs you if there is a version mismatch and provides the option (or instructions if you are offline) to update. Updating prevents any errors that could occur from incompatible versions.
Zpět na začátek
Nebyly přidány žádné položky