.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Páska se šipkou

Kromě vytvoření označovače potrubí v souladu s normou potřebujete vědět, kterým směrem protéká obsah potrubí. Aplikace Páska se šipkou využívá předdefinované šablony a rozvržení, abyste mohli vytvářet proužky s opakujícími se šipkami nebo ikonami, které omotáte kolem potrubí a které ukazují směr průtoku.

 • Vytváření na základě šířky pásky a vlastní volby průměru či délky potrubí
 • Volba z nabídky šipek a obsáhlé knihovny grafiky
 • Změna barvy grafiky a šipky
Poznámky k vydání
 • Na obrazovce pro tisk lze změnit tiskárnu.
 • Je možné aktualizovat seznam tiskáren, aby odrážel změny týkající se přesunutých, odebraných a přidaných tiskáren.
 • Podpora nové tiskárny BBP® 35(37).
 • Spořič spotřebního materiálu seskupuje štítky, a tím šetří pásku (u vícebarevných štítků) a skládá na sebe štítky tisknuté na stejnou pásku (podle velikosti štítků a materiálu štítků).
 • Seznam tiskáren obsahuje číslo portu každé tiskárny, aby bylo možné odlišit více tiskáren stejného modelu.
 • Při použití funkce Dávkový tisk lze odesílat neuložené soubory.
 • Bylo přidáno tlačítko Vlastní pro otevření souboru Páska se šipkou v aplikaci Vlastní návrhář.
 • Vylepšená podpora pro tiskárny GlobalMark® Color & Cut, GlobalMark Multicolor, BBP® 31 a BBP 33.
 • Byly provedeny jazykové úpravy v čínské verzi aplikace za účelem vylepšení.
 • Byl změněn název aplikace v některých jazycích pro větší srozumitelnost.
Zpět na začátek
Nebyly přidány žádné položky