.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Expresní nápisy

Rychlé vytváření nápisů! V aplikaci Expresní nápisy stačí vybrat šablonu, zadat údaje a nápis během pár minut vytisknout. Chcete zkusit jiný vzhled? Jediným kliknutím můžete vybrat jiné uspořádání – bez obav, zadané informace v nápisu zůstanou stejné.

  • Obsahuje rozvržení v souladu s normami ISO, ANSI a OSHA
  • Nabízí doporučenou grafiku pro daný typ nápisu (požární ochrana, nebezpečí atd.)
  • Přepínání mezi různými rozvrženími nápisů jedním kliknutím
Poznámky k vydání
  • Na obrazovce pro tisk lze změnit tiskárnu.
  • Je možné aktualizovat seznam tiskáren, aby odrážel změny týkající se přesunutých, odebraných a přidaných tiskáren.
  • Podpora nové tiskárny BBP® 35(37).
  • Spořič spotřebního materiálu seskupuje štítky, a tím šetří pásku (u vícebarevných štítků) a skládá na sebe štítky tisknuté na stejnou pásku (podle velikosti štítků a materiálu štítků).
  • Seznam tiskáren obsahuje číslo portu každé tiskárny, aby bylo možné odlišit více tiskáren stejného modelu.
  • Při použití funkce Dávkový tisk lze odesílat neuložené soubory.
  • Vylepšená podpora pro tiskárny GlobalMark® Color & Cut, GlobalMark Multicolor, BBP® 31 a BBP 33.
Zpět na začátek
Nebyly přidány žádné položky