.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Označovač potrubí (CLP)

Když potřebujete, aby byly označovače potrubí v souladu s evropskými standardy označování potrubí CLP, Označovač potrubí (CLP) je vaše řešení. Pomocí předdefinovaných šablon a rozvržení můžete v této aplikaci vytvářet vlastní označovače potrubí, které splňují konkrétní požadavky platné ve vaší zemi.

  • Definice barvy textu a pozadí podle evropských standardů
  • Obsahuje běžné chemikálie s předpřipravenými klasifikacemi
  • Nabízí volitelné šipky pro vyznačování směru průtoku
Nebyly přidány žádné položky