.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Dávkový tisk

Aplikace Dávkový tisk je univerzální aplikace pro seskupování a tisk souborů dohromady. Seskupením podobných souborů do jedné tiskové úlohy můžete ušetřit materiál na stuhy a pásky. Pokud potřebujete tisknout tentýž soubor stále dokola, můžete si své úlohy ukládat pro rychlejší opakovaný tisk.

  • Tisk souborů z různých aplikací v rámci jedné tiskové úlohy
  • Ukládání hotových úloh pro rychlejší opakovaný tisk
Nebyly přidány žádné položky