Sada pro tiskové partnery

Sada pro tiskové partnery obsahuje vše potřebné k vyplňování vašich šablon a k tisku, mimo jiné funkce pro import dat z řady podporovaných datových zdrojů nebo funkce pro automatické generování sekvenčních dat pro vaše štítky.

Obsah:

Vlastní doplňky štítků

Sekvence

Sekvence

Snadné vytváření štítků na základě číselných a alfanumerických sekvencí.

Import z aplikace Excel

Import z aplikace Excel

Snadný import dat aplikace Excel do vašich štítků.

Pokročilý import

Pokročilý import

Snadný import dat na štítky ze zdrojů mimo Excel.

Pokročilá sekvence

Pokročilá sekvence

Vytvářejte při tvorbě štítků závislé a komplikované sekvence.

Vytváření vlastního štítku

Tiskový partner

Tiskový partner

Rychlé vytváření štítků vyplněním šablony a vytištěním.

Nebyly přidány žádné položky