Doporučujeme

Tvorba instrukcí Lockout

Shromažďujte a tiskněte jednoduché postupy zastavení práce, příslušná označení a štítky se zdrojem energie.

Verze:

3.9.0.3

Aktualizováno:

26.08.2019


Možná vás bude také zajímat

Sada pro identifikaci bezpečnosti a továrny – Severní a Jižní Amerika

1.9.0.3

Upravujte a vytvářejte nápisy a štítky pro bezpečnost a továrny

Obsahuje následující aplikace

Úplné vlastní vytváření a úprava štítků

Vlastní návrhář

Snadné vytváření štítků na základě číselných a alfanumerických sekvencí.

Sekvence

Snadný import dat aplikace Excel do vašich štítků.

Import z aplikace Excel

Vytvářejte pomocí předdefinovaných šablon páskové štítky s šipkami pro naznačení směru toku obsahu potrubí.

Páska se šipkou

Vytvářejte nápisy bezpečnosti a továrny pomocí předdefinovaných šablon a rozvržení během minut.

Expresní nápisy

Snadné vytváření označení potrubí v souladu se standardem ANSI/ASME pomocí předdefinovaných šablon.

Označovač potrubí (US)

Vytvářejte upozornění k obloukovým výbojům v souladu s normou NFPA několika kliknutími.

Obloukový výboj

Rychlé vytváření štítků vyplněním šablony a vytištěním.

Tiskový partner

Snadný import dat na štítky ze zdrojů mimo Excel.

Pokročilý import

Vytvářejte šablony s uzamčenými nebo upravovatelnými prvky, aby bylo vytváření štítků konzistentní.

Editor šablon

Vytvářejte při tvorbě štítků závislé a komplikované sekvence.

Pokročilá sekvence

Navrhujte a tiskněte etikety pro měřidla, stupnice přechodu a další na podporu iniciativ vizuálního pracoviště.

Orientační grafika

Nebyly přidány žádné položky