Sada na laboratorní identifikaci

Zajistěte, aby byly etikety na všech vašich laboratorních vzorcích a zařízeních stručné, jasné, čitelné a obsahovaly všechny nezbytné informace. Snadno navrhujte etikety pro své kryolahvičky, odstředivkové zkumavky, lahve, kónické baňky, sklíčka a ostatní vzorky ve vaší laboratoři.

Obsah:

Vlastní doplňky štítků

Sekvence

Sekvence

Snadné vytváření štítků na základě číselných a alfanumerických sekvencí.

Import z aplikace Excel

Import z aplikace Excel

Snadný import dat aplikace Excel do vašich štítků.

Pokročilý import

Pokročilý import

Snadný import dat na štítky ze zdrojů mimo Excel.

Editor šablon

Editor šablon

Vytvářejte šablony s uzamčenými nebo upravovatelnými prvky, aby bylo vytváření štítků konzistentní.

Pokročilá sekvence

Pokročilá sekvence

Vytvářejte při tvorbě štítků závislé a komplikované sekvence.

Vytváření vlastního štítku

Vlastní návrhář

Vlastní návrhář

Úplné vlastní vytváření a úprava štítků

Tiskový partner

Tiskový partner

Rychlé vytváření štítků vyplněním šablony a vytištěním.

Nebyly přidány žádné položky