Platforma Brady Workstation prináša prevratné zmeny v tvorbe a tlači štítkov a značiek, umožňuje vám vybrať si nástroje, ktoré potrebujete, a zmeniť ich na jednoduché a účinné.

Systémové požiadavky: 1.5 GHz alebo rýchlejší 32- (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor, minimálna pamäť 4 GB RAM (odporúča sa 8 GB), Windows 7, 8, 8.1 alebo 10, minimálne miesto na disku 500 MB plus 30 MB na každú nainštalovanú aplikáciu.

Začnite zostavovať svoju platformu Brady Workstation

Stanovte si svoju hlavnú potrebu štítkov alebo identifikácie

Identifikujte chemikálie, potrubia, elektrinu, stroje, postup uzamknutia/označenia, prvú pomoc, nebezpečenstvá biologického pôvodu, osobné ochranné prostriedky a pod.

Identifikujte zariadenia, produkty, majetok, komponenty, vodiče, káble, svorkovnice, prepojovacie panely atď.

Vytvorte základné štítky, ktoré môžete vytlačiť na tlačiarni Brady.

Jednoducho identifikujte fľaštičky, skúmavky, sklíčka, sklenené banky a ďalšie vybavenie svojho laboratória.

Spojte externé údaje so šablónami štítkov a automaticky ich vytlačte.

Urýchlite produkčné pracovné toky pre štítky použitím skenera čiarových kódov na vypĺňanie svojich vlastných šablón na štítky.

Štandardizujte tlač štítkov a znížte počet chýb pomocou svojich vlastných šablón, jednoducho vyplňte údaje a vytlačte.

Tlačte postupy, výstražné uzamykacie štítky a štítky zdrojov energií.

Jednoznačne identifikujte nebezpečné chemické látky pomocou globálne harmonizovaného obsahu štítkov, signálnych slov a piktogramov.

Používajte všetky existujúce súbory aplikácie Označenie štítka s väčším množstvom funkcií navrhovania, jednoduchším nastavením tlačiarne a navyše s nepretržitou podporou.

Aktualizácie, aj keď ste offline

Pridajte viac aplikácií alebo získajte najnovšie verzie z tejto stránky, a to kedykoľvek budete chcieť. Stačí použiť pripojené zariadenie na stiahnutie aplikácií na kľúč USB alebo akékoľvek iné prenosné médium. Skopírujte ich do toľkých pracovných staníc, koľkých potrebujete. Licenčné kľúče môžete aktivovať dokonca aj pomocou telefónu, nie je potrebný internet.