Jõustumiskuupäev: 31.07.2019

LabelMark®-i ja MarkWare®-i tootetoe lõpp

Teie usaldusväärse täielike tuvastamislahenduste pakkujana töötab Brady selle nimel, et pakkuda pidevalt uuenduslikke tooteid, mis aitaksid teie äriprotsesse sujuvamaks muuta. Seetõttu kõrvaldab Brady vanu tooteid korrapäraselt kasutuselt, et saaksime keskenduda toodetele, mis vastavad teie vajadustele kõige paremini. Neil põhjustel lõpetab Brady allpool toodud kuupäevadel tarkvara LabelMark ja MarkWare müümise ja kasutajatoe pakkumise.

Mida tähendab tehnilise toe pakkumise lõpp?
Asjakohaste toodete tehnilise toe pakkumine lõpetatakse siintoodud kuupäevadel.
  • LabelMark 1-5 --> 31. Juuli 2019
  • LabelMark 6 --> 31. detsember 2021
  • MarkWare --> 31. detsember 2021

Tootetoe lõppemise järel ei paku Brady tehniline tugi teile enam asjakohase toote tarkvaraprobleemide lahendamiseks abi ei telefoni ega meili teel. Sellegipoolest on teil võimalik kasutada teiste Brady toodete jaoks ette nähtud tugiteenuseid, v.a juhul, kui need pole saadaval.