.
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String]

Importowanie zaawansowane

Jeżeli potrzebujesz importować dane nie tylko z plików programu Excel, użyj modułu dodatkowego Importowanie zaawansowane. Tworzy on osobną etykietę do każdego elementu danych źródłowych importowanych z plików .CSV, .TXT, Excel, MS Access oraz za pośrednictwem OLE DB i SQL. Moduł ten umożliwia filtrowanie i sortowanie danych, edytowanie kwerend SQL oraz wybieranie indywidualnych rekordów do zaimportowania. Moduł ten działa z aplikacjami Edytor znaków, Edytor znaków Lite, Text Labels oraz Print Partner.

  • Obsługa wielu różnych źródeł danych
  • Funkcje sortowania i filtrowania
  • Umieszczanie danych na etykiecie metodą „przeciągnij i upuść”
Informacje o wydaniu
  • In some circumstances, the software displayed an error message when importing data from a spreadsheet or .csv file.
Powrót do góry
Nie dodano żadnych elementów