Data wejścia w życie: 31 lipca 2019 r.

Zakończenie okresu użytkowania oprogramowania LabelMark® i MarkWare®

Brady jako zaufany dostawca kompletnych rozwiązań do identyfikacji nieustannie stara się dostarczać innowacyjne produkty, które poprawiają i usprawniają procesy biznesowe. W tym celu okresowo wycofujemy starsze produkty, dzięki czemu możemy skupić się na tych, które najlepiej spełniają zmieniające się potrzeby klientów i są z nimi zgodne. Z tych powodów Brady zaprzestanie sprzedaży i świadczenia pomocy technicznej w zakresie oprogramowania LabelMark i MarkWare zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:

Co oznacza zakończenie pomocy technicznej?
Pomoc techniczna zakończy się w terminach podanych dla określonego oprogramowania.
  • LabelMark 1-5 --> 31 lipca 2019 r.
  • LabelMark 6 --> 31 grudnia 2021 r.
  • MarkWare --> 31 grudnia 2021 r.

Po zakończeniu pomocy technicznej nie będziesz otrzymywać wsparcia w kwestiach związanych z oprogramowaniem przez telefon lub pocztę e-mail od działu pomocy technicznej Brady. Nadal możesz jednak uzyskać wsparcie dla wszystkich innych produktów Brady, chyba że zaznaczono inaczej.