Pakiet do znaków bezpieczeństwa i oznakowania — Ameryka Płn. i Płd.

Pakiet do znaków bezpieczeństwa i oznakowania — Ameryka Płn. i Płd. zapewnia bezpieczeństwo obiektu i zgodność z przepisami. Ta grupa aplikacji umożliwia łatwe tworzenie niestandardowych znaków i etykiet, w tym także do rur. Jeżeli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo obiektu przy użyciu znaków, ten pakiet jest właśnie dla Ciebie!

Obejmuje:

Dodatkowe funkcje do etykiet niestandardowych

Sekwencje

Sekwencje

Twórz etykiety w oparciu o proste lub złożone liczniki lub sekwencje.

Importowanie plików Excel

Importowanie plików Excel

Łatwy import danych z plików programu Excel bezpośrednio do etykiet.

Importowanie zaawansowane

Importowanie zaawansowane

Łatwy import danych do etykiet ze źródeł innych niż pliki programu Excel.

Edytor szablonów

Edytor szablonów

Tworzenie szablonów z zablokowanymi lub edytowalnymi elementami w celu spójnego przygotowywania etykiet.

Etykiety niestandardowe

Edytor znaków

Edytor znaków

Kompletne narzędzie do tworzenia i edycji dostosowanych etykiet.

Aplikacja Print Partner

Aplikacja Print Partner

Szybkie tworzenie etykiet przez wypełnienie szablonu i drukowanie.

Znaki bezpieczeństwa i oznakowania

Ekspresowe znaki

Ekspresowe znaki

Tworzenie znaków bezpieczeństwa i ułatwiających orientację w obiekcie przy użyciu gotowych szablonów i układów.

Łuk Elektryczny

Łuk Elektryczny

Tworzenie zgodnych z normą NFPA etykiet Łuk elektryczny kilkoma kliknięciami.

Moje wizualizacje

Moje wizualizacje

Zaprojektuj i wydrukuj etykiety wskaźników, skale gradientowe i inne, aby wspierać inicjatywy wizualizacji stanowiska pracy.

Znakowanie rur

Taśma ze strzałkami

Taśma ze strzałkami

Tworzenie etykiet przy użyciu taśmy ze strzałkami i gotowych szablonów w celu wskazania kierunku przepływu medium w rurach.

Etykiety do rur (USA)

Etykiety do rur (USA)

Łatwe tworzenie etykiet do rur zgodnych z normami ANSI/ASME przy użyciu gotowych szablonów.

Nie dodano żadnych elementów